vrijdag 22 oktober 2010

Koptienden Naarden 1708

Folio+Nr-V+Volgnr. De namen van personen.

F5V1 Aelge Meuijse
F5V2 ,den oude, Jan Aeltensz
F5V3 dat Gasthuus
F5V4 't Sieckhuijs ,bijne Naerden,
F5V5 Jacop Gerritsz Kistemaecker
F6V6 Henrick Elbertsz Pater
F6V7 Adam Daame
F6V8 Grietgen Dircks
F6V9 Tijme Petersz
F6V10 Henrick Jacopz
F6V11 Convent ,van oudr Naerden,
F6V12 Johannes Rens
F6V13 ,sunct, Jacop Outaer
F7V14 die Susteren
F7V15 Ghijsbert Gerritsz Boedell
F7V16 't Heillich ,sacraments Altaer
F7V17 Aelt Ghijsbertse Schuijt
F7V18 Niesge Gerritz dochter
F7V19 dat Heijlich ,Cruus Outaer
F7V20 onze, Lieve Vrouwe Outaer
F7V21 Claes Lambertz
F8V22 Claes Heijn Verhoef
F8V23 Thonis Corsse Doerbuere
F8V24 Jan Reijersz Bernetel
F8V25 Ewout Corsse
F8V26 Kieliaen van Renselaer
F8V27 Samuel Joppe
F8V28 Reijer Jansz
F8V29 Jacob Ghijsbertse Schuijt
F9V30 Jan Copal
F9V31 Evert Petersz
F9V32 Peter Dirirckz
F9V33 Tonis Korsies
F9V34 Sijmen Tijmense
F9V35 Peter Jansz Houtwijck
F9V36 Tonis Tonijsensz
F10V37 Corn Gerritsz Nachtglas
F10V38 Corn Jacobsz Moije
F10V39 Wilhelmus Visnicht
F10V40 Jan Tijmense Hage
F10V41 het weeshuijs ,tot Naerden,
F10V42 Andries Winckel ,tot Naerden,
F10V43 ,burgemr:, Jan Reijersz Tullingh ,tot Naerden,
F10V44 Jan Reijers ter Meer
F11V45 Peter Vijnck
F11V46 de Pot mr. ,tot Blaricum,
F11V47 Bruijn Willemse Rijedemaker
F11V48 Jacop Hanse Bos
F11V49 Phlip Phlipsz
F11V50 Lijsbet Josse
F12V51 Claes Lambert Martese
F12V52 Dierckge Martes
F12V53 Mattijs Ghijer ,de Bercher Backer,
F12V54 Boudewijn Jansz Schriek
F12V55 Jan Meijndertsz van Lange
F12V56 Johannes Lambertsz de Lee
F13V57 Jacop Janse van den Berch
F13V58 ,den offesier Adolf Heshuijsen(schout) ,tot Naerden,
F13V59 Dirck Tichgelaer
F13V60 Casper Caspersz
F13V61 Elbert Gerritsz Geus
F13V62 Jacop Claesz Tol
F13V63 Johannis Waterpas
F13V64 Gerrit Samuelsz
F14V65 Michgel Tennagel
F14V66 Willem Petersz Vree ,tot Naerden,
F14V67 Willem de Munnick
F14V68 ,de heer, Hooft ,van Muijden, Drossaart
F14V69 ,de heer van der Stel ,van Amsterdam
F14V70 ,de heer, van der Burgh
F14V71 Jacop Bruijne
F15V72 Jacop Ploos
F15V73 Corn Ploos
F15V74 Gerrit Ploos
F15V75 Claes Guijken
F15V76 Willem de Wit
F15V77 ,den offesier Adolf Heshuijsen (schout) ,tot Naerden,
F15V78 Dirck Claes Heijne
F15V79 Jan Willemsz Quick
F16V80 Pouw Tiedeman
F16V81 Arent Tiedeman
F16V82 Tomas Gerritsz Geus
F16V83 ,de erfgen:, van ds ,van hout saliger,
F16V84 Dirck Teunissen Spelt

Bron:
Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Voor vergelijkingen en onderzoeken:

ERFGOOIERSLIJST NAARDEN 1708.

Naarden gesorteerd op doopnaam

Bonnet
van Geel eigenaar huis
Commerust
Abram Harmensz de Jongh
Arij Bos
Arent Keijser
Arent Tiedeman
Elbert Geus
Albert de Jongh
Elbert Claasz Molenaar
Albert Jacobsz Ploos
Elbert Lambertsz Pronk
Andries de Coning
Theunis Blanckert
Antonij Bonnet
weduwe Theunis Bosch
Teunis Gijsbertz
Teunis Hendriksz
Loen Janz Doncker
Aart Janz
Bart Goossenz
Boudewijn Schriek
Bruijn Jacobsz de Jong
zoon Cornelis Botter
Cornelis Chielen
Cornelis Nagtglas
weduwe Cornelis Ploos
Cornelis de Wolf
Cornelis Cornelisz Nagtglas
Dirk Hollander
Dirk Prik
Ewout Gerritz
Frans Groen
Frans Olislager
Frank Claasz Glasius
Vreek Gerritz
Gijsbert van der Loo
Gijsbert Rijkz
Gijs de Sleper
Gerbert Gerrit Meijerden
Gerbrand Denger
Gerrit Blanckert
Gerrit Gijsbertsz
Gerrit Claaz
Gerrit Meijerden
Gerard Nagtglas
Gerrit Claaz Molenaar
Gerrit Rijkz Duijff
Goossen Jansz
Heijmen Houtwijk
Hendrik Winckel
IJsbrand Lap
IJsaak Gijsbertsz
IJsaak Koeijemans eigenaar
ander hs. Oudenaarden
Jacob Gijsbertsz
Jacob Martsz
Jacob Petus
Jacob Soudaan
Jacob Tol
Jacob Verhoeff
Jacob Jacobsz Ploos
Jan Botter
zoon Jan Botter
Jan Bosch
Jan Groen
Johannes Junebol
Jan Cortrijk
Jan Quik
Jan Martensz
Jan Perck
Jan Plaisir
weduwe Jan Renst eigenaar
huis Oudenaarden
Jan Spelt
Jan Suijring
Jan Arisz Bos
Jan Gerritz Doncker
Jan Reijertsz Tulling
weduwe Jan Teunisz van Duijnen
Joost Haan
Killiaan Rensselaar eigenaar
huis Cralo
Lambert Elbertsz
Lambert Huijsman
Lambert Mostertman
Lambert Voorgang
Lambert Elbertsz Rademaker
Maarten de Beer
Maarten van der Loo
Martijn Michielsz
Matthijs van Steenwijk
Mattijs Hendrikz Backer
wed. Mechiel Hinlopen eigenaar
huis tot oude Bussum
Mechiel Gerritz Duijff
Claas Francken
Claas Groen
Claas Goijcking
Claas Mets
Claas Claasz Glasius
Claas Harmensz de Jong
Claas Jan Tijmenz
Claas Lambertz Houtwijk
Claas Willem Sussen
Poulus Tiedeman
Pieter Jacobz
Steven Tulling
Tomas Geus
Cent Willemz
Willem Ouwerok
Willem Ouwerok
Willem de Sleper
Willem Treecker
Willem Vincencenten
Willem Vree
Willem Tijmenz de Wit
Wolphert Cornelisz